Katarina Gezelius

Roll

SPECIALPEDAGOG

Rollbeskrivning

Program: FT, INL, BA, TE, NA, IB, EK

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
E-post

katarina.gezelius@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.