Gunillahelen Olsson

Roll

REKTOR

Rollbeskrivning

Med program- och personalansvar för: VO, BF, EE, FT, RL och Lärling

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.