Marget och Stig Richardsson Stipendiefond

Ekonomisk hjälp till fortsatta studier efter slutförda gymnasiestudier.

Pengar

Stiftelsens ändamål

Lämna ekonomisk hjälp till fortsatta studier för ungdomar med utmärkande studiemeriter efter slutförda gymnasiestudier.

Behörighetskrav

Studerande från Mora kommun, heltidsstudier, minst en termin.

Här finner du ansökningsblanketten , 252.6 kB.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023