Tecknade människor i olika färger i en ring

Föräldrautbildning HT23

Mora kommun erbjuder föräldragrupper där du som vårdnadshavare kan träffa andra föräldrar för diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar.

Kurserna startar vecka 37.
• ABC 3-12 år
• Komet 3-11 år
• Connect 11-19 år

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023