Besöksdagar för årskurs 8

Den här veckan har vi haft besök av elever i årskurs 8 från Mora, Orsa och Älvdalens kommuner för att lära sig mer om de olika gymnasieprogrammen.

Information aulan

Alla elever välkomnades i aulan och fick information av biträdande rektorerna Magnus Andersson och Johan Ekstrand innan BF-eleverna guidade 8:orna vidare till de programbesök de valt.

De får dels bekanta sig med program som de själva önskar att veta mer om, men även andra program för att väcka ett intresse. Många elever hinner ändra uppfattning eller inställning till olika program och skolan i sig, innan gymnasievalet nästa år.

 

Bild VO
Senast uppdaterad: 23 mars 2023