Minimässa

SYV:arna på skolan arrangerade en minimässa i gymnasiets kafeteria.

Lärare och elever på mässa

Tisdag 21/2 arrangerades en minimässa i Mora gymnasiums kafeteria. Initiativtagare var skolans studie- och yrkesvägledare och deltagarna var olika folkhögskolor i Dalarna, Mora vuxenutbildning samt Mora yrkeshögskola (Robot- och CNC-tekniker).

Detta är ett exempel på det lokala konceptet "SYV i kafeterian" som går ut på att studie- och yrkesvägledarna syns och finns tillgängliga i kafeterian, ofta tillsammans med någon inbjuden aktör från arbetslivet eller utbildningsväsendet".

Senast uppdaterad: 23 februari 2023