Föräldramöte

Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 är välkomna på föräldramöte den 31 augusti.

Skolans entré

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 1 på Mora gymnasium

INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAMÖTE

Härmed har vi nöjet att inbjuda Er till föräldramöte på Mora gymnasium
onsdagen den 31 augusti 2022 kl 18.30.

Samling sker först i Aulan där skolan och dess personal presenteras. Sedan tar elevhandledarna hand om respektive klass för att visa skolan och redogöra för arbetet i klassen.

Vi hoppas från skolans sida att få ge en bild av den miljö som ungdomarna arbetar i.
Vi hoppas också att föräldramötet skall underlätta den framtida kontakten mellan
hemmet och skolan.

Välkommen till Mora gymnasium onsdagen den 31 augusti kl 18.30.

Med vänlig hälsning,

Skolledningen på Mora gymnasium

____________________________________

Susann Frost, Rektor

Johan Ekstrand, Bitr. rektor
ES, IB, INL, SA TE

Magnus Andersson, Bitr. rektor
BA, EK, FS, HT/RL, Lärling

Fredrik Svensson, Bitr rektor/Idrottschef
FT, NA, VO, Idrott: Skidor, Innebandy

Rickard Åström, Bitr rektor/Idrottschef
BF, EE, Idrott: Fotboll, Ishockey, Friskvård, LIU, Idrott och hälsa

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022