Terminsavslutning och värdigdag 2022 - Dagsprogram 9 juni

Torsdag den 9 juni hålls terminsavslutning för årskurs 1 och 2, samt värdigdag för årskurs 3. Läsåret 22/23 startar sedan den 15 augusti.

Årskurs 1

Samlas i aulan kl. 09:00 för gemensam avslutning, efter avslutningen i aulan går
klasserna till sina klassrum enligt schema på Skola24.

Årskurs 2

Samling i klassrum kl. 09:00 enligt klassens schema på Skola24 och gemensam avslutning i aulan kl. 10:00.

Årskurs 3

Samling i klassrum kl. 09:00 enligt klassens schema på Skola24 och gemensam avslutning i aulan kl. 11:00.

  • Lunch serveras som vanligt och styrs via elevernas schema, alla elever går mellan kl. 09:00-13:00.
  • Drakkampen startar kl. 13:00 för årskurs 3.

Läsåret 22/23

Nästa år börjar terminen den 15 augusti för blivande årskurs 2 och 3.
Tider för skolstart publiceras på skolans hemsida och på elevteamet.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Senast uppdaterad: 3 juni 2022