Samarbetsprojekt om FN:s globala mål

SFI och IB-programmet har jobbat med ett samarbetsprojekt om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Man har träffats för att genom frågor och diskussion om de olika målen och deras betydelse, lära sig mer om dem och samtidigt få fler perspektiv och en bredare förståelse.

Elever från IB och SFI diskuterar de globala målen

Elever från IB och SFI diskuterar de globala målen

Syftet är att få träffas och lära känna varandra samt utbyta vitt skilda erfarenheter från olika kulturer och länder. Det är viktigt för både gymnasieelever och elever vid SFI att få mötas för att diskutera viktiga teman och träna språk, ett naturligt sätt att främja integration.

Elever från IB och SFI diskuterar de globala målen

De har utgått från följande mål:

  • Utgå från de globala målen och formulera frågor kopplade till SFI-studentens tidigare hemland.
  • Be studenten att välja ut fyra av målen som hen skulle vilja prioritera att man arbetade med i hemlandet.
  • Be studenten välja ut fyra av målen som hen skulle vilja prioritera att man arbetade med i Sverige.
  • Vilka slutsatser kan ni dra av detta?
  • Fundera över vilka av målen du skulle vilja prioritera att man arbetade med i Sverige och berätta om det.
Mötet avslutades med fika

Mötet avslutades med fika

Projektet avslutades med fika som eleverna på IB hade ordnat som ett svar på SFI:s tidigare inbjudan till ”Världens mat”. Målet är att fortsätta träffas för att samarbeta kring olika teman.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022