Till dig som är elev på Mora gymnasium

Från 1 april så klassas inte Covid-19 längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Skolan återgår därför till att närundervisning är den form som gäller för undervisning framöver.

Den 1 april tas huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordning (2020:115) bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Från 1 april så klassas inte Covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Utifrån ovanstående gäller följande:

  • Närundervisning är den form som gäller för undervisning från 1 april 2022.
  • För alla gäller fortsatt att stanna hemma om man är sjuk och då sjukanmäler man sig enligt ordinarie sjukfrånvarorutiner.
  • Möjligheten att följa undervisningen via teams försvinner då fjärrundervisning inte längre är tillåtet.
  • Du behöver inte längre meddela att du har Covid-19 till din elevhandledare.
  • Tänk på fortsatt god handhygien för att minska alla former av smitta.

 

Senast uppdaterad: 29 mars 2022