Ansökan om stipendier

Nu är det dags att ansöka om vårterminens stipendier. Sista ansökningsdag är 25 maj 2022.

Ragnar och Anna Olssons Minnesfond 2022

Ändamål:

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna studiehjälp till elever för studier på läroanstalt efter genomgången grundskoleutbildning.

Behörighet:

Behörig att erhålla studiehjälp är elev som dels är född och uppvuxen i Mora kommun samt med hänsyn till sin och sin familjs ekonomiska situation är i behov av ekonomiskt stöd för att genomföra sin utbildning.

Ryssa Elverks Stipendiefond 2022

Ändamål:

Stipendiet sökes för visst angivet ändamål: Studieresa.

Behörighet:

Stipendiet utdelas till elever vid gymnasieskolan, åk 1,2,3, som är folkbokförda i Mora eller Orsa kommuner.

Senast uppdaterad: 17 mars 2022