Varmt välkomna tillbaka!

Vi hoppas att ni har haft ett härligt och återhämtande sportlov, och att ni får komma tillbaka med ny energi inför resten av vårtermin. För dig som är elev gäller följande på Mora gymnasium.

Utgångspunkten är skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet och därför gäller undervisning på plats i skolans lokaler.

I dagsläget har vi fortfarande en smittspridning i samhället pga Covid-19 vilket betyder att du inte får vara i skolan om du har symptom på Covid-19 eller är sjuk. Det kan också medföra att du får viss undervisning på fjärr eller distans om din/dina lärare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om att arbeta hemifrån vid symptom. På samma sätt förväntas du arbeta hemifrån när du följer ovan nämnda föreskrifter.

Utifrån ovanstående gäller följande:

  • Är du frisk ska du vara i skolan.
  • Är du sjuk eller hemma med symptom så sjukanmäler du dig.
  • Är läraren på plats sker undervisningen i skolan. Du som är hemma, med milda symptom sjukanmäler dig och följer planeringen på Itslearning. Om läraren bedömer att det är möjligtattdu, som är hemma med symptom, kan följa med i undervisningen hemifrån erbjuds du att koppla upp dig på Teams, antingen via lärarens eller en klasskamrats dator. Du som elev skickar en fråga via chatten till undervisande lärare och frågar om du kan vara med.
  • Är läraren hemma med milda symptom så sker undervisningen via Teams som fjärrundervisning. Läraren meddelar via Itslearning om undervisningen kommer att genomföras på Teams.
  • Du behöver meddela din elevhandledare om du är hemma och har ett positivt snabbtest för Covid eller om du fått det bekräftat via PCR då Covid fortfarande klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom fram till 31/3.

Några förhållningsregler:

  • Om du deltar i undervisningen via Teams så ska kameran vara på.
  • Det är läraren som bedömer om det är möjligt för dig att vara med på Teams. Du frågar via chatten om det är möjligt att delta via Teams.
  • Samma start- och sluttider gäller för fjärrundervisning som på-plats-undervisning. Du kan alltså inte förflytta dig eller sitta på bussen närlektionen pågår.
  • Lektionssalarna är upplåsta och det går bra att använda salarna även om lektionen går som fjärrundervisning.

Följande gäller fram till 31/3.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022