Narkotikahundar på besök

Under torsdagen var Drug detection dogs på besök på Mora gymnasium. Hundarna är specialiserade på att söka efter bland annat narkotika, men även vapen och sprängmedel. En nyttig upplevelse för eleverna att bevittna och bra träning för hundarna att söka av lokaler med mycket liv och rörelse.

Narkotikahund söker av skolkorridor

Hunden Ebba och hundförare IngaBritt söker av en av skolkorridorerna.

Under besöket gjorde de en visit i aulan, där FN Rollspel var i full gång, och även i andra delar av skolan. Inga fynd hittades, vilket såklart är ett lyckat resultat.

Besöket är en utav de förebyggande åtgärder som just nu genomförs för att skapa en drogfri miljö för eleverna på Mora gymnasium

Söket genomförs enbart i förebyggande syfte och är inte riktade mot specifika lokaler eller personer. Om hunden skulle markera så utreds det först vad hunden har markerat på, därefter kopplas polisen in och tar då över ärendet.

Andra planerade insatser i dagsläget är

  • utbildningstillfällen för personal
  • föräldramöte i samarbete med polis
  • lyfta fram och förtydliga drogpolicyn för eleverna
Senast uppdaterad: 19 november 2021