Fler åtgärder för att förebygga drogproblem på Mora gymnasium

Under förra veckan hittades en förpackning med spår av droger på Mora gymnasium. En händelse som skolledningen tar på stort allvar.

- Ja vi ser mycket allvarligt på det här och kontaktade polisen direkt. Vi har sedan tidigare inplanerade åtgärder, till exempel föräldramöten och utbildning för personal. Vi jobbar intensivt på flera fronter i förebyggande syfte, samverkan i kommunen är en viktig nyckel i det förebyggande arbetet, säger gymnasiechef Lena Rowa.

Under skolans årliga samverkansmöte med polis och socialtjänst i oktober diskuterades drogproblematiken i Mora. Kommunen har en rad åtgärder för att motverka problemen med droger bland elever, där en viktig insats är samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Skolan har även en drogpolicy som man går igenom varje läsår med eleverna.

- Vi har även en kortare utbildningsinsats om orosanmälningar till personalkonferensen i november som hålls av socialtjänsten. I vår blir det en större föreläsning om droger; hur man kan känna igen droger och hur man kan känna igen en påverkad person. Föreläsningen arrangeras av polisen och riktar sig till lärare och till föräldrar, säger Lena Rowa.

De insatser som är planerade i dagsläget är

  • utbildningstillfällen för personal
  • föräldramöte i samarbete med polis
  • lyfta fram och förtydliga drogpolicyn för eleverna

- Vi undersöker om det planerade föräldramötet i vår går att tidigarelägga, vi kommer att ha det i samarbete med polisen. Det är viktigt att nå ut till och engagera föräldrarna. Arbetet fortsätter och vi som jobbar på gymnasiet är väldigt tacksamma för som alla som hjälper oss med att skapa en drogfri miljö för våra elever, säger Lena Rowa.

Senast uppdaterad: 18 november 2021