IB International Baccalaureate

För dig som har ett globalt fokus och tycker om internationella relationer.

Elever vid jordglob

Till hösten startar vi regionens första, och enda, IB. Det är ett internationellt program som har samma utformning i alla länder. Det är ett tvåårigt program men med ett förberedelseår innan där du läser svenska gymnasiekurser (totalt tre år), vi har inriktningarna samhällsvetenskap och naturvetenskap. All undervisning sker på engelska och det är en stor fördel om du har ett intresse av engelska och matematik. kombinera med idrott LIU. Med IB får du en god grund att söka vidare på utbildningar både i Sverige och över hela världen.

Utbildningen är öppen för omval 19 april-7 maj.

Senast uppdaterad: 12 april 2021